Professionals

Leertherapie is een therapie die Klinisch Psychologen en/of Psychotherapeuten als onderdeel van hun opleiding doorlopen met als doel:

Het ontwikkelen van het vermogen tot zelfreflectie, introspectie en empatisch vermogen.
Het zelf ervaren van wat psychotherapie is en wat dit met je doet.
Het leren hanteren van overdrachts- en tegenoverdrachtsverschijnselen.
Leren van de leertherapeut als rolmodel en steun ervaren van de leertherapeut in de rol van GIOS of PIOP.

Leertherapie wordt gegeven vanuit een psychodynamisch referentiekader.

Bij interesse kunnen we eerst een kennismakingsgesprek voeren om informatie uit te wisselen over de inhoud, frequentie, duur en planning.

We geven supervisie aan professionals voor zowel kinderen en jeugdigen als ook volwassenen, vanuit diverse referentiekaders zowel klacht- als ook persoonsgericht: psychodynamisch, eclectisch, systeemtherapie en ook ouderbegeleiding.

In de supervisie is er aandacht voor eigen leerdoelen, maken van een context voor behandeling, het aanleren van klinische vaardigheden en reflectie.

Als u wilt kunnen we ook eerst een kennismakingsgesprek voor supervisie plannen om meer informatie uit te wisselen over de frequentie, duur, tijdspad en tarieven.

Zelfde als individuele Supervisie alleen voor groepen van twee of drie. Zie ook tarieven.

Neem contact op om af te stemmen.

Regiebehandelaar

GGZ-instellingen of praktijken kunnen gebruik maken van de diensten en ons inhuren als Regiebehandelaar voor zowel GBGGZ als SGGZ maar ook als supervisor of adviseur.

Scholing

Universiteiten en (na)scholingsinstituten, GGZ-instellingen kunnen ons inhuren voor onderwijs/trainingen/workshops op het gebied van (Klinische) Psychologie en Psychotherapie.

Bedrijven kunnen onze services inhuren voor workshops, individuele en groepstrainingen.

Voorbeelden:

  • persoonlijke effectiviteit
  • werk in balans
  • overtuigen kun je leren
  • output gericht werken
  • diverse maatwerk oplossingen 

 Neem contact op voor de mogelijkheden en een offerte op maat.