Vergoedingen

PSYCHOLOGIA heeft ervoor gekozen om geen contracten (zie ook www.contractvrijepsycholoog.nl) aan te gaan met verzekeringsmaatschappijen. Dat betekent dat u zelf de rekeningen voor onze zorg bij de verzekeringsmaatschappij of gemeenteloket kan declareren. Natuurlijk helpen we u daarbij.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen is altijd een verwijzing van de huisarts nodig.

Hoogte van de vergoeding:

  • Bij de Restitutiepolis krijgt u een volledige vergoeding of 100% van het marktconforme tarief.
  • De vergoeding bij de Naturapolis bedraagt 60% tot 80% van het marktconforme tarief.
  • Er is geen of beperkte vergoeding bij de Budgetpolis.

In alle gevallen betaalt u het algemene wettelijk eigen risico (minimaal € 385).

Zie ook: Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP)

Op 1 januari 2022 wordt het zorgprestatiemodel ingevoerd in de GGZ. U heeft hiermee sneller inzicht in de kosten. 

In 2022 zal er 3 maandelijks worden gedeclareerd. Meer informatie over het zorgprestatiemodel kunt u vinden op Zorgprestatiemodel

PSYCHOLOGIA heeft een samenwerkingsverband met de Gemeente Den Haag. Dit betekent dat 100% van de het marktconforme tarief wordt vergoed. Wij helpen u de vergoeding voor onze zorg te declareren bij het Gemeenteloket.

  • Voorwaarde voor vergoeding is dat er een verwijzing is van een ‘ouder/kind team, de huisarts, een jeugdarts of medisch specialist. 
  • Er geldt geen eigen risico.