Klachtenregeling

Wat als u ontevreden bent over onze praktijk?
Als u niet tevreden bent over ons is het raadzaam hierover eerst met ons zelf te praten en te proberen om samen tot een oplossing te komen.
Geef duidelijk aan dat u niet tevreden bent en met name waarom u niet tevreden bent.
Komen we er samen niet uit dan kunt u overstappen naar een andere psycholoog.
Via uw huisarts kunt u een doorverwijzing krijgen naar een andere psycholoog. Wellicht kunnen wij u ook doorverwijzen.

Wanneer u ontevreden bent over het beroepsmatig handelen van ons en u komt er samen met ons niet uit, kunt u een klacht indienen.

Met ingang van 1 januari 2017 is een klachten- en geschillenregeling van kracht geworden in het kader van de ‘Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg’ (Wkkgz). PSYCHOLOGIA is aangesloten bij klachtenregeling/geschillencommissie van de NVGzP. PSYCHOLOGIA conformeert zich aan het Reglement NVGzP voor de behandeling van klachten van cliënten.

Informatie is te vinden op de NVGzP-site

NVGzP Klachtenregeling