Behandelvormen

Psychodynamische psychotherapie is afgeleid van de psychoanalyse maar is minder intensief. Het doel van psychodynamische therapie is om onbewuste gedachten en gevoelens bewust te maken zodat je meer inzicht krijgt in jouw problematiek en ze leert verwerken of er mee om leert te gaan.

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing en is een effectieve kortdurende behandelmethode om nare ervaringen te verwerken. Zoals bijvoorbeeld een verkeersongeluk, seksueel misbruik, een ingreep bij een tandarts of dokter. Ook goed in te zetten bij meervoudige trauma’s, angst- en depressieve klachten bij chronische pijn of negatief zelfbeeld.

Deze behandeling richt zich op grip krijgen op of het veranderen van nare gevoelens en hardnekkige gedragspatronen. Schematherapie leert je hoe jouw  gedrag en jouw patronen zijn ontstaan. Het is een vorm van therapie waarbij je gevoelsleven en emotionele behoeften centraal staan. Hoe je hier en nu met deze behoeften omgaat. Je leert jouw emotionele behoeften herkennen, accepteren en eraan tegemoet te komen.

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een combinatie van gedragstherapie en interventies die ontwikkeld zijn vanuit de cognitieve psychologie. Cognitieve gedragstherapie gaat er van uit dat de manier waarop je denkt invloed heeft op wat je voelt en wat je durft te doen. Je kunt bijvoorbeeld last hebben van onlogische gedachten die er voor zorgen dat je ongewenst gedrag in stand houdt. Cognitieve gedragstherapie richt zich er op deze niet helpende gedachten te veranderen.

Oplossingsgerichte psychotherapie is een therapie waarbij we uitgaan van de eigen kracht en zelfredzaamheid in plaats van tekortkomingen en klachten. We brengen de gewenste situatie samen in kaart en we zoeken naar kleine, haalbare stappen die gezet kunnen worden om de gewenste situatie te bereiken. We hebben oog voor oplossingen en we kijken naar kwaliteiten die je al hebt, maar misschien nog te weinig gebruikt.

Speltherapie is een vorm van psychotherapie voor kinderen, waarbij spel als middel gebruikt word om een kind te begrijpen en te helpen.

Ouderbegeleiding bieden we in combinatie met een individuele therapie voor uw kind. Bij ouderbegeleiding bespreken we de problemen die u hebt bij de opvoeding van uw kind. Als duidelijk is wat er met uw kind aan de hand is, wordt samen met u gezocht naar een passende manier van omgaan met dit kind en met zijn/haar specifieke eigenschappen en/of bijzonderheden. Ook wordt er stil gestaan bij uw reactie als ouder op uw kind en andersom.
De begeleiding is erop gericht om zó om te gaan met het kind, dat emotionele of gedragsproblemen verminderen en de situatie thuis (en op school) prettiger wordt. Algemene opvoedingsprincipes werken vaak niet voldoende.
Ouderbegeleiding is maatwerk waarin gezocht wordt naar een aanpak die bij de ouders en bij het kind past. Soms krijgt u opdrachten mee om thuis te doen. Bijvoorbeeld om iets te onderzoeken of om iets te veranderen.
In de ouderbegeleiding staat uw rol als ouder centraal. Dit betekent dat relatieproblemen of persoonlijke problemen slechts aan de orde komen als deze samenhangen met de problemen van het kind.

Bij mediatietherapie werken we enkel met ouders, via de ouders wordt het gedrag van het kind verandert. Uw kind komt soms wel mee naar de afspraken.

In gezinstherapie wordt in gesprekken met alle gezinsleden of met ouders en het aangemelde kind stil gestaan bij de manier waarop gezinsleden samen denken over of hoe zij omgaan met de problemen binnen het gezin.
Door hier als gezin over na te denken en door middel van kleine stappen proberen hierin verandering aan te brengen kunnen ouders, broers of zussen vaak helpen bij het verminderen (of oplossen) van de problemen.
Gezinstherapie kan bijvoorbeeld gericht zijn op onderlinge communicatie, maar ook gaan over de taakverdeling binnen het gezin, het omgaan met probleemgedrag, het stimuleren van zelfstandigheid en het overwinnen van angsten.

Problemen op en met het werk? U wilt eigenlijk een andere baan maar durft eigenlijk niet? U lijkt gevangen te zitten in een gouden kooi? U bent niet tevreden? U heeft problemen met uw leidinggevende?  Met coaching kunnen blinde vlekken zichtbaar worden en dan kunnen we er wat aan doen.

Online behandeling wordt altijd ingezet in combinatie met regulier face-to-face contact. Dit wordt ook wel een blended care genoemd. We verwachten dat de juiste mix van face-to-face contact en E-health de behandeling klantvriendelijker, efficiënter en effectiever maakt. Op dit moment hebben wij een aantal E-health modules. Cliënten kunnen ook gebruik maken van een app om zo dagboeken bij te houden op hun smartphone of tablet.