Cliënten

We bieden behandeling aan kinderen, jeugdigen en volwassenen. U kunt voor  uiteenlopende klachten bij ons terecht. Hierbij kunt u denken aan:

 • Angst en/of paniek
 • Moeite met verwerken van een trauma of nare gebeurtenis
 • Somberheid, leegte en/of existentiële wanhoop
 • Piekeren
 • Wisselende stemmingen
 • Moeite met het uiten van emoties
 • Innerlijke onrust, irritatie en/of boosheid
 • Minderwaardigheid en/of onzekerheid
 • Schuld en/of schaamte
 • Stress, overspannenheid en/of uitputting
 • Lichamelijk onverklaarde (pijn)klachten
 • Vaak en snel boos of geprikkeld reageren
 • Slaapproblemen
 • Problemen in het aangaan en/of onderhouden van contact met anderen
 • Problemen met assertiviteit
 • Problemen in de beleving van eigen identiteit
 • Moeite met het verwerken van verlieservaringen

Het kan zijn dat klachten dermate ernstig zijn, dat ze niet kunnen worden behandeld in onze praktijk. Dit is het geval bij:

 • Psychose
 • Regelmatige en niet te controleren neiging tot zelfbeschadiging of zelfdoding
 • Regelmatige en niet te controleren agressiedoorbraken
 • Sterke behoefte om ook buiten kantooruren contact te hebben met de behandelaar
 • Gevaarlijk onder- of overgewicht
 • Forse verslavingsproblematiek
 • Sociaal-maatschappelijke problemen

Om uw behandeling vergoed te krijgen van uw verzekeraar is een verwijzing van uw huisarts nodig. Zorgverzekeraars stellen bepaalde eisen aan de verwijsbrief.
Aan de hand van de informatie hieronder kunt u zelf nagaan of uw verwijsbrief compleet is. In de verwijsbrief moet het volgende vermeld staan:

 • is het een verwijzing naar BGGZ of SGGZ?
 • welke diagnose/stoornis vermoedt de huisarts?
 • is de datum van de verwijzing genoteerd?
 • staat de stempel van de huisarts op de verwijzing?

Hieronder treft u een voorbeeld verwijsbrief aan voor generalistische basis GGZ en voor specialistische GGZ:

Aanmelden kan via het  inschrijfportaal op deze website Na inschrijving nemen we binnen een week contact met u op. Indien er sprake is van een wachtlijst hoort u dat.

In het eerste gesprek, de intake, worden het identiteitsbewijs en BSN gecontroleerd.
Eerst moet duidelijk zijn wat er aan de hand is. In het intakegesprek wordt kennis gemaakt en ingeschat of wij een passende behandeling hebben bij uw hulpvraag. We moeten het samen eens zijn over de diagnose en mogelijke oplossingsrichtingen. Hier zijn soms meerder gesprekken voor nodig. 

Inhoud wisselom een goede behandeling te starten is het belangrijk om tot een gedragen diagnose te komen. Hiervoor wordt informatie van de verwijzer, client en onze zorgprofessional gebundeld. Onze zorgprofessional en de client dienen het eens te zijn over de diagnose.

In een adviesgesprek bespreken we samen de behandelmogelijkheden en wat je kan verwachten. Daarna kun je beslissen of je voor deze behandeling kiest.
Soms hebben we geen passend behandelaanbod. Dan zoeken we samen naar een  andere oplossing.

In het adviesgesprek wordt, indien nodig, een diagnose – behandelplan – behandelovereenkomst (DBB) opgesteld. Deze overeenkomst wordt door u en door ons ondertekend. 
Uw behandeling start met het gezamenlijk opstellen van een behandelplan, een consultserie en evaluatiemomenten.