Supervisie

We geven supervisie aan professionals voor zowel kinderen en jeugdigen als ook volwassenen, vanuit diverse referentiekaders zowel klacht- als ook persoonsgericht: psychodynamisch, eclectisch, systeemtherapie en ook ouderbegeleiding.

In de supervisie is er aandacht voor eigen leerdoelen, maken van een context voor behandeling, het aanleren van klinische vaardigheden en reflectie.

Als u wilt kunnen we ook eerst een kennismakingsgesprek voor supervisie plannen om meer informatie uit te wisselen over de frequentie, duur, tijdspad en tarieven.