Werkwijze

Intake
Bij een intakegesprek zijn ouders aanwezig samen met hun kind. We doen de intake bij voorkeur samen zodat we goed kunnen meedenken over de behandeling. De aanmeldingsklachten worden uitgebreid door gesproken. We staan stil bij ontstaan en verloop van de klachten en of er eerdere hulpverlening is geweest. Aan het eind van het gesprek bespreken we een voorstel voor verdere behandeling of diagnostiek.

Diagnostiek
Individueel onderzoek:
Om uw kind goed in kaart te kunnen brengen zullen er één of meer individuele afspraken met uw kind plaatsvinden. Zo leren we uw kind beter kennen en brengen we de problemen en sterke kanten van uw kind in kaart. Afhankelijk van de leeftijd zal dit een spel- of gespreksvorm zijn.

Ontwikkelingsanamnese:
In een gesprek met de ouders wordt de ontwikkeling van het kind doorgenomen. Dit geeft belangrijke informatie over mogelijkheden en kwetsbaarheden van uw kind.

Gezinsdiagnostiek:
Soms wordt een gesprek met het hele gezin gemaakt om de onderlinge relaties te leren kennen, te bespreken welke problemen in het gezin spelen, hoe er mee omgegaan wordt en hoe alle gezinsleden hier over denken en wat het met hen doet.

Psychodiagnostiek:
Psychodiagnostisch onderzoek kan plaatsvinden als er vragen zijn over het intelligentieniveau van uw kind. Ook kan het nodig zijn om middels vragenlijsten meer zicht te krijgen op het sociaal-emotionele functioneren van kind of jongere.