Privacy

PSYCHOLOGIA – PRIVACY VERKLARING

PSYCHOLOGIA  respecteert jouw privacy. Maak je gebruik van onze diensten (hierna: “Diensten”)? Dan deel je met ons jouw persoonsgegevens. Wij willen dat je dat met een veilig gevoel doet. In deze privacyverklaring leggen we uit hoe PSYCHOLOGIA  jouw persoonsgegevens verzamelt. En wat we daarmee doen. Ook leggen we uit wat jouw rechten zijn. En hoe je die bij ons kunt gebruiken.

PSYCHOLOGIA  is verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens. Wij bepalen wat we met jouw persoonsgegevens doen. Heb je hier vragen over? Neem dan contact met ons op. Dan kan via e-mail naar info@psychologia.nl.

Maak je gebruik van onze diensten? Dan ben je akkoord met deze privacyverklaring. Dat betekent dat wij jouw persoonsgegevens mogen verzamelen en gebruiken. Hoe we dat doen leggen we hier uit. Het is belangrijk dat je dit leest en begrijpt vóór je onze diensten gaat gebruiken. Zodat je weet waar je aan toe bent.

Soms moeten we deze verklaring wijzigen. Bijvoorbeeld wanneer iets in onze diensten verandert. Is dat het geval, dan informeren we jou daarover. Zodat jij zelf beslist of je met de wijziging akkoord gaat.

WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WIJ?

Wanneer je gebruik maakt van onze dienstenen verzamelen wij deze persoonsgegevens:

 • Gegevens die je zelf met ons deelt
 • Persoonlijke gegevens en contactinformatie. Heb je een gebruikersaccount bij PSYCHOLOGIA? Dan deel je jouw contactinformatie met ons. Denk aan jouw naam, geboortedatum, adres, BSN, e-mailadres en telefoonnummer. Ook krijgen we via jouw of je huisarts verzekeringsgegevens. Bijvoorbeeld bij wie je bent verzekerd en jouw polisnummer.
 • Gegevens over jouw gezondheid. Maak je gebruik van onze Diensten? Dan deel je informatie over jouw fysieke en mentale gezondheid met ons. Of iemand anders met dezelfde status binnen onze Diensten. Meer over weten? We krijgen ook gegevens over jouw gezondheid wanneer je formulieren van je behandelaar invult. Of wanneer je beelden of andere bestanden in onze Diensten uploadt.
 • Geef je PSYCHOLOGIA feedback over onze diensten? Die gegevens verzamelen wij ook.

Belangrijk! Je kiest zelf of je gegevens met ons deelt of niet. Doe je dit niet? Dan is het misschien moeilijk of onmogelijk voor jou om onze diensten te gebruiken. Bijvoorbeeld wanneer jouw Behandelaar jou om informatie vraagt voor je een afspraak boekt. Onjuiste gegevens over jouw gezondheid kunnen betekenen dat de behandelaar jou niet goed kan helpen.

Gegevens die PSYCHOLOGIA  op andere manieren verzamelt

 • Gegevens over jouw gezondheid. Ook jouw Behandelaar kan gezondheidsgegevens met ons delen. Dat kan via onze Diensten of via jouw patiëntendossier. Denk aan een diagnose, actieplan, medische certificaten, medicatielijsten en gebruiksvoorschriften, trainingsprogramma’s of test uitslagen. Jouw Behandelaar deelt deze gegevens uit verplichting naar jou als patiënt toe.
 • Technische gegevens. Gebruik je onze Diensten? Dan verzamelen wij technische gegevens van jou. Deze gegevens komen van jouw computer of mobiele telefoon. Denk aan IP-adres, taal, welke browser en besturingssysteem je gebruikt, beeldschermresolutie en de datum en tijd van jouw sessie.
 • Geluid en beeld worden niet opgenomen of opgeslagen. Deze gegevens worden real time verwijderd. Ze worden niet opgeslagen na de sessie. Maar let op: beeld en geluid dat jij zelf uploadt in de Diensten verzamelen en bewaren wij wel.

WAT DOET PSYCHOLOGIA  MET JOUW GEGEVENS?

Wij gebruiken jouw gegevens vooral om onze Diensten uit te voeren en verbeteren. Hier leggen we uit waarom PSYCHOLOGIA jouw gegevens mag gebruiken.

 • Om onze Diensten te verlenen. We gebruiken jouw persoonsgegevens om jouw identiteit vast te stellen wanneer je onze Diensten gebruikt op jouw telefoon. Met jouw technische gegevens bieden we jou onze Diensten zo goed mogelijk aan.
 • Om met jou te communiceren. Soms sturen we jou notificaties. Een bevestiging of herinnering van je afspraak bijvoorbeeld. Hier gebruiken we jouw persoonsgegevens voor. Ook je mobiele nummer en e-mailadres. Zo kan jij het beste gebruik maken van onze Diensten. En ook vanwege andere redenen. Voor PSYCHOLOGIA is het bijvoorbeeld fijn wanneer geboekte afspraken niet vergeten worden. Het is ook belangrijk dat PSYCHOLOGIA  belangrijke informatie met jou kan delen. 
 • Om jou te kunnen behandelen. We gebruiken jouw persoonsgegevens (ook je gezondheidsgegevens) om jou te behandelen. Wij gebruiken jouw gegevens voor het medisch voorkomen, onderzoeken en behandelen van ziekten, verwondingen en andere problemen die je misschien hebt. We gebruiken jouw persoonsgegevens ook om een patiëntdossier te voeren. En voor het maken van andere documenten. Bijvoorbeeld een behandelplan. Of documenten voor je zorgverzekeraar. En soms moeten we je gegevens gebruiken voor een wettelijke verplichting. Zoals bijvoorbeeld wanneer de WGBO dat eist. Of andere wetgeving. Zo moeten we bijvoorbeeld sommige gegevens doorgeven aan nationale instituten.
 • Om jou goede service te geven. Soms gebruiken we jouw persoonsgegevens (niet jouw gezondheidsgegevens) om klachten of problemen te onderzoeken. En deze op te lossen. 
 • Om statistiek bij te houden. Soms gebruiken we jouw persoonsgegevens (ook gezondheidsgegevens) om statistiek bij te houden. Dan zorgen wij er altijd voor dat niks terug naar jou te herleiden is. Wat houden we allemaal bij? Denk aan waarom iemand onze Diensten gebruikt. Of hoe vaak afspraken worden verzet of afgezegd. Of hoe lang een afspraak duurt, de gemiddelde leeftijd van patiënten of uit welke omgeving ze komen. Dit zijn enkele voorbeelden.
 • PSYCHOLOGIA verwerkt gezondheidsgegevens. Wij doen dat wanneer dat nodig is voor onze hulp op medisch- en gezondheidsgebied. 
 • Om de Diensten te ontwikkelen en verbeteren. Technische data (inclusief algemene feedback) en statistiek gebruiken wij als basis om onze Diensten en de gebruikerservaring verder te ontwikkelen en verbeteren. Bijvoorbeeld het belang van PSYCHOLOGIA bij het ontwikkelen en verbeteren van onze methodes om hulp te verlenen.

HOE LANG BLIJVEN JOUW PERSOONSGEGEVENS BEWAARD?

Zo lang we die nodig hebben voor jouw behandeling. Het is onmogelijk om van alle gegevens te zeggen hoe lang we ze bewaren.

We bewaren je persoonsgegevens in ieder geval zolang je een account hebt. Gebruik je je account langer dan 180 dagen niet? Dan wordt deze automatisch verwijderd. Dit geldt ook voor je persoonlijke gegevens en contactinformatie. Technische gegevens verwijderen we na 60 dagen na de afspraak. Of we maken ze onherleidbaar.

Soms moeten we jouw gegevens langer bewaren. Bijvoorbeeld wanneer dat wettelijk verplicht is. Zoals door de WGBO. Deze wet bepaalt dat we jouw dossier minimaal 15 jaar moeten bewaren.

SOMS DELEN WE JOUW GEGEVENS MET ANDEREN

Soms moeten we jouw gegevens delen of overbrengen naar anderen. Dit zijn alleen mensen die ook jouw gegevens mogen inzien. Omdat dat nodig is of omdat dat mag.

 

Jouw gegevens worden bijvoorbeeld gedeeld met:

 

Personen die voor PSYCHOLOGIA  werken. Bij PSYCHOLOGIA mogen alleen mensen die betrokken zijn bij jouw zorg je gegevens inzien. Soms mag ook iemand anders jouw gegevens inzien. Maar alleen als dat nodig is binnen zijn of haar werk in de gezondheidszorg en medische hulp.

 

Leveranciers en onderaannemers. Soms delen of dragen we jouw gegevens over aan andere bedrijven. Dit zijn dienstenverleners (hierna: Dienstenverlener of Dienstenverleners). Dat mag omdat zij PSYCHOLOGIA  voorzien van een diensten. Denk aan Zorgdomein (om doorverwijzingen van de huisarts te sturen en ontvangen). Of ZorgMail (om behandelplannen te sturen en ontvangen als jij daar akkoord mee bent). Of ook Tromp BX (via CRSInternet) om declaraties naar je zorgverzekering te sturen.

 

De Dienstenverleners zien alleen bestaande informatie uit onze Diensten. Zij mogen jouw gezondheidsgegevens niet inzien. En ook niet andere gegevens uit jouw dossier.

 

De dienstenverleners houden zich aan dezelfde regels over privacy als PSYCHOLOGIA . Zij mogen jouw gegevens alleen verwerken op de manier waarmee jij akkoord bent.

 

Doorverwijzingen. Misschien vinden jij en jouw behandelaar dat je ergens anders betere hulp kan krijgen. Dan verwijst jouw behandelaar je terug naar jou oorspronkelijke verwijzer.

 

Autoriteiten. Soms moet PSYCHOLOGIA  gegevens delen met autoriteiten. Bijvoorbeeld de Nederlandse Zorgautoriteit, het RIVM, politie of anderen. Dit moeten wij dan vanwege wetgeving. Of omdat jij daarmee akkoord bent. Het is jouw recht om meer hierover te weten. We helpen je graag. Neem contact op via info@PSYCHOLOGIA.nl

 

JOUW GEGEVENS WORDEN BINNEN DE EU/EEA VERWERKT

PSYCHOLOGIA  verwerkt jouw gegevens alleen binnen Nederland, Zweden of de EU/EEA. Jouw gegevens worden niet zonder jouw toestemming overgedragen of verwerkt buiten de EU/EEA.

 

JOUW RECHTEN

Het zijn jouw persoonsgegevens. Daarom heb je het recht om te weten wat PSYCHOLOGIA  met jouw gegevens doet. En je hebt het recht om daarmee akkoord te gaan of niet. Hierna volgt een korte samenvatting van jouw rechten.

 

Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking. Je mag bezwaar maken tegen verwerking van jouw gegevens voor legitieme belangen. Doe je dat? Dan moet PSYCHOLOGIA  laten zien dat deze belangen zwaarder zijn dan jouw belangen. Of jouw gegevens niet meer verwerken. Je kan altijd contact met ons opnemen. Dat kan via info@PSYCHOLOGIA.nl. Dan geven we jouw meer informatie over de manier waarom de verschillende belangen zijn afgewogen.

 

Het recht op inzage en verhuizing van jouw gegevens. Je kan een kopie vragen van jouw persoonsgegevens. En informatie over hoe PSYCHOLOGIA  jouw gegevens gekregen heeft, wat we ermee doen, etc. Dit kan altijd. En het is kostenloos. Dit geld ook voor medische gegevens uit jouw dossier. Je hebt ook het recht om jouw gegevens naar een andere gegevensbeheerder te verhuizen.

 

Het recht om uittreksel uit logboeken te ontvangen. Bekijkt iemand elektronische patientgegevens? Dan wordt dit geregistreerd in een logboek. Jij als patient hebt het recht om hier een uittreksel van te krijgen. Zo kan je zien wie jouw gegevens bekeken heeft.

 

Het recht om gegevens te wissen. Zijn jouw gegevens niet meer nodig voor de reden waarom ze verzameld zijn? Of is er geen wettelijke basis voor het verzamelen van jouw gegevens? Dan heb je het recht om te vragen of jouw gegevens gewist worden.

 

Het recht om gegevens te blokkeren. Je mag vragen om de elektronische toegang tot gegevens in jouw patiëntdossier te blokkeren. Let op! Dit kan alleen bij elektronische gegevens. Dit kan niet voor gegevens die alleen op papier bestaan. Je kan deze blok altijd verwijderen.

 

Het recht op correcte gegevens. Zijn jouw persoonsgegevens niet juist? Of onvolledig? Dan mag je dit wijzigen. Vind je iets in je patiëntdossier niet juist? Dan mag je een opmerking daarover laten toevoegen in jouw dossier.

 

Het recht op beperking van de verwerking. Heb je aangegeven ergens niet mee akkoord te zijn? Of zijn er onjuiste persoonsgegevens verzameld? Dan mag je vragen om te stoppen met de verwerking van jouw gegevens tot er opheldering is.

 

Het recht op schadevergoeding. Zijn jouw gegevens in strijd met de wet verzameld? En heb je daardoor schade geleden? Dan mag je schadevergoeding vragen.

 

Er kunnen andere eisen en voorzieningen zijn die jouw rechten begrenzen of uitbreiden. Soms kunnen we jouw gegevens niet laten inzien, verhuizen, blokkeren of wissen vanwege wettelijke verplichtingen. Deze verplichtingen zijn er vanwege de WGBO en andere zorg of medische wetgeving, privacywetgeving, archiveringstwetgeving of boekhouds- en belastingwetgeving. Moeten jouw gegevens bewaard worden vanwege een wettelijke verplichting? Dan mogen jouw gegevens alleen daarvoor worden bewaard.

 

Wil je meer informatie over welke privacy- en beveiligingsmaatregelen gelden voor (de verwerking van) jouw gegevens? Neem dan contact op via info@PSYCHOLOGIA.nl.

 

JE KAN ALTIJD CONTACT MET ONS OPNEMEN

PSYCHOLOGIA  is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59571039. Ons adres is: Benoordenhoutseweg 23, 2596 BA Den Haag.

 

PSYCHOLOGIA  is verwerkingsverantwoordelijke voor jouw persoonsgegevens. Dat is hierboven beschreven. PSYCHOLOGIA  voldoet daarbij aan wetgeving over gegevensbescherming, inclusief de Algemene verordening gegevensbescherming.

 

Heb je vragen? Neem dan contact met ons op. Dat kan via info