Opleiding

SUPERVISIE EN LEERTHERAPIE

Jacqueline Okkes-Bakker is geregistreerd supervisor en leertherapeut voor de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) en Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychotherapie (VKJP) en geeft supervisie aan GZ-psychologen, Psychotherapeuten en Klinisch Psychologen, al dan niet in opleiding hiervoor.

Zij geeft supervisie vanuit diverse referentiekaders zowel klacht- als ook persoonsgericht: psychodynamisch, eclectisch, systeemtherapie en ook ouderbegeleiding.

In de supervisie is er aandacht voor eigen leerdoelen, maken van een context voor behandeling, het aanleren van klinische vaardigheden en reflectie.

Het tarief voor supervisie en leertherapie bedraagt 100 euro voor 45 minuten. Voor een supervisiesessie van 60 minuten is het tarief 125 euro en voor een dubbele sessie 200 euro. Het is ook mogelijk om supervisie in een groepje van 2 te hebben, het tarief is dan 225 euro per sessie van 90 minuten.

Leertherapie wordt gegeven vanuit een psychodynamisch referentiekader.

Als u wilt kunnen we ook eerst een kennismakingsgesprek voor supervisie of leertherapie plannen om meer informatie uit te wisselen over de frequentie, duur en tijdspad.