Ouders

Alle ouders hebben wel eens zorgen om hun kind, maar als deze zorgen aanhouden of wanneer je ziet dat het dagelijks functioneren van je zoon of dochter echt te lijden heeft onder de problemen die er zijn, is het goed om professionele hulp te zoeken. Vaak kan dit snel verlichting geven van de klachten. Wij zijn er voor kinderen en jongeren van 4 tot 20 jaar en hun ouders die vragen hebben over:

 • Traumaverwerking (bijvoorbeeld na ongeval, geweld, seksueel misbruik, pesten)
 • Eetstoornissen
 • Angstklachten
 • Stemmingsklachten
 • Dwangklachten
 • Druk of agressief gedrag
 • Rouwverwerking
 • Pestervaringen
 • Gezinsproblemen
 • Slaapproblemen
 • Faalangst
 • Lichamelijke klachten waarvoor geen oorzaak gevonden is
 • Intelligentieonderzoek 6 t/m 16 jaar
 • Diagnostiek bij vermoeden van AD(H)D
 • Diagnostiek bij vermoeden van Autisme Spectrum Stoornissen

Speciale aandacht- en expertise gebieden binnen onze praktijk zijn de diagnostiek en behandeling bij eetstoornissen, angst- en trauma klachten.